EFEKT KOROZE

dostupné barvy:

etapy realizace:

výrobky potřebné k realizaci a jejich průměrná spotřeba: